Bijbelkringen

hands, clay, potter

Karakter

Bijbelkring Karakter komt 1 x per 14 dagen bij elkaar bij één van de leden thuis, aanvang 20.00 uur

 

team spirit, cohesion, together

Open lijnen

Bijbelstudiekring ‘Open Lijnen’ komt 1x per maand bij elkaar bij één van de deelnemers thuis. We hopen weer op een leuk, gezellig en leerzaam seizoen, met goede gesprekken waarin we elkaar persoonlijk en op geloofsgebied beter leren kennen. Nieuwe leden zijn van harte welkom !

 

B3

Ontmoeting

De bijbelstudiekring ‘Ontmoeting’ is toegankelijk voor alle leden van de gemeente, en heeft een min of meer vrijblijvend en informeel karakter. Bijeenkomsten worden in de regel bij een der deelnemers thuis gehouden. ( 1 x per 3 weken). Plaats en tijd worden vermeld op de zondagsbrief en in Immanuël Post

 

geyser, strokkur, geyser strokkur

Bij de bron

Bijbelstudiekring ‘Bij de Bron’ komt 1x per maand bij elkaar op de eerste zondag van de maand. In onderling overleg kan daar wel eens van worden afgeweken. De bijeenkomsten hebben een min of meer vrijblijvend en informeel karakter en worden bij één der deelnemers thuis gehouden. Data en tijd worden bekend gemaakt op de zondagsbrief.

 

Gemeenteleven

DSC_8511

Chrèche 0-3 jaar

Vindt u uw kinderen nog te jong om mee te nemen naar de kerkdienst, dan kunt u ze tijdens de morgendienst toevertrouwen aan de oppasdienst die uw kinderen bezighoudt in de oppasruimte. In de wintermaanden ook om de week tijdens de middagdienst.

 

DSC_8509

Kinderdienst 4-10 jaar

Kinderdienst
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de preek een kinderdienst. Om de week kan groep 1 t/m 3 of groep 4 t/m 6 van de basisschool naar de kinderdienst
Dit wordt op het mededelingenblad aangegeven. De predikant geeft in de dienst aan wanneer de kinderen naar de kinderdienst kunnen gaan.

Wat doen we?
Er wordt een bijbelverhaal verteld en besproken, en er wordt een werkje gemaakt. Aan het einde van de kerkdienst komen de kinderen weer terug en wordt in t kort aan de gemeente verteld waar het in de kinderdienst over ging. Ook wordt het kinderlied van de maand gezongen.

DSC_8514

Zondagschool 4-7 jaar

Wie zijn we?
Zondagsschool

Wat doen we?
Vind jij verhalen uit de Bijbel ook zo spannend? Hou jij ook zo van knutselen, zingen en veel gezelligheid? Is spelletjes spelen helemaal jouw ding? En zit je in groep 1, 2 of 3 van de bassischool? Dan is de zondagsschool echt iets voor jou! Van september tot Pasen komen we één keer per 14 dagen tijdens de middagdienst samen in de oppaszaal van de kerk. Het is altijd heel gezellig!

Lijkt het je leuk? Je bent welkom! Ook als je niet lid bent van de Immanuël kerk. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

 

start, beach, summer

De Wegwijzer Junior 7-10 jaar

Wie zijn we?
Club de Wegwijzer-Junior, voor kinderen van 7 – 10 jaar (groep 4,5 of 6 van de basisschool).

Wat doen we?
Onze kerk heeft ook een club voor jou!

Ook als je geen lid bent van onze kerk mag je altijd komen.

Wij hebben één keer in de twee weken op zondagavond club. Het is van 18:00 tot 19:30 uur in het kerkgebouw van de CGK in Dedemsvaart. We beginnen altijd met het zingen van liedjes en een gebed, daarna lezen we een bijbelverhaal. Na een pauze met ranja en een koekje, gaan we gezellig knutselen of leuke spelletjes spelen. Aan het eind van het seizoen hebben we ook nog een gezellig clubuitje.

 

directory, signposts, mountain

De Wegwijzer 10 & 11 jaar

Wie zijn we?
‘de Wegwijzer ‘

Als je tussen de 10 en 12 jaar bent, ben je van harte welkom! Ook als je niet lid bent van onze kerk en ben je enthousiast geworden om te komen dan is dit vast wat voor jou.

Wat doen we?
Wij hebben namelijk 1 keer in de 2 weken op zondagavond van 18:00u tot 19:30u club in het kerkgebouw van de CGK in Dedemsvaart. Er zijn 3 mensen die leiding geven. Dat zijn Irene, Linda en Chris. We beginnen altijd met gebed en zingen van een paar liedjes. Daarna behandelen we een bepaald thema. We doen hier dan ook wel een heel aantal clubavonden over zodat niet alles in 1 keer wordt uitgelegd. Er moet natuurlijk ook tijd overblijven voor leuke spelletjes en knutselen. De spelletjes die we doen zijn verschillend: commandospel, nachtwacht, krantenmeppertje, tafeltennissen, water-spons-vuur en nog veel meer…….

 

DSC_8517

Brandend vuur 12-15 jaar

Wie zijn we?
Jeugdclub Brandend Vuur

Wij hebben 1 keer in de 2 weken op zondagavond van 18:00u tot 19:30u club in het kerkgebouw van de CGK in Dedemsvaart.

 

beach, girl, leisure

WWJD 16+

Wie zijn we?
Jeugdclub WWJD ( What Would Jesus DO?)

Wat doen we?
We komen 1 x per 14 dagen bij elkaar bij één van de leden thuis aanvang 20.00 uur

 

writing, writer, notes

Vrouwenvereniging "Lydia"

Wie zijn we?
De vrouwen vereniging “Lydia”, deze is opgericht in 1952. We komen 1x in de 14 dagen op maandagavond bij elkaar. Het afgelopen jaar waren er gezamenlijke bijeenkomsten in gezellige sfeer. In Dedemsvaart hadden we samen een bespreking met als onderwerp “Een levende gemeente”, gevolgd door een verwerking in groepjes. In Hardenberg werden we verrast door een High Tea die de zusters voor ons hadden klaargemaakt. Heerlijk en gezellig. Dit jaar hopen we in Dedemsvaart een gezamenlijke broodmaaltijd te gebruiken, gevolgd door een paasviering. Al deze bijeenkomsten hebben tot doel om God te loven, om geestelijk opgebouwd te worden door Bijbelstudie, om van elkaar te leren en elkaar te leren kennen.

Naar wie kan ik vragen?
Secretaresse: Alie Hamhuis-Oosting tel. 0523-614195

Landelijke organisatie:

Lydia is aangesloten bij de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen. (BCGV) Eenmaal per jaar is er de Bondsdag, die door het Bondsbestuur wordt georganiseerd op wisselende locaties. De laatste jaren bijv. in Aalsmeer, Urk, Veenendaal en Sliedrecht. Deze dag wordt ieder jaar door meerdere vrouwen van Lydia bezocht. Tweemaal per jaar is de districtsavond in Hoogeveen, waar een spreker/spreekster voor wordt uitgenodigd. Ook worden er door het Bondsbestuur bezinningsdagen georganiseerd.

startup, meeting, brainstorming

Activiteitencommissie

Wie zijn we?
De activiteitencommissie organiseert activiteiten in en rondom de kerk. Hierdoor proberen we de onderlinge band te versterken en hierbij de financiële positie van de kerk te ondersteunen.

Een vaste actie is de potgrondactie. Hierbij verkopen we in Dedemsvaart en Balkbrug, op twee zaterdagen in maart, potgrond aan de deur. Daarnaast verschillen de acties per jaar. U kunt hierbij denken aan een rommelmarkt, een gezamenlijke maaltijd of een eindejaaractie.

 

Evangelisatie

image6-27

Stichting Jesus the Rock Missions

In maart 2006 hebben Wiebe en Simone van der Heide, samen met een aantal bestuursleden “Stichting Jesus the Rock Missions” opgericht. Zij werken vanuit deze Stichting onder de mensen van een sloppenwijk nabij Oost Londen in Zuid-Afrika.

Het doel van de Stichting is als volgt: door naastenliefde Gods liefde delen met kinderen c.q. jongeren en hun leefomgeving, waarbij wordt gewerkt op een holistische wijze door aandacht te geven aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van de mensen.
De leefgemeenschap zal worden gestimuleerd om betrokken te zijn bij de uitvoering van de taken.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Een plaats te bieden waar kinderen zich door Gods liefde veilig voelen en waar de kinderen door wederzijds vertrouwen de mogelijkheid hebben om relaties op te bouwen.
  • Het verstrekken van de eerste levensbehoeften zoals voedsel en kleding.
  • Te ondersteunen in de ontwikkeling van sociale en geestelijke vaardigheden door middel van activiteiten zoals onderwijs, het lezen van boeken, sport en spel, zingen en culturele activiteiten.
  • Het bieden van 24-uurs opvang aan diegenen die, al dan niet tijdelijk, geen veilige thuissituatie hebben om te wonen en te leven.
  • Het doen van alles wat verder noodzakelijk zal zijn om het doel te bereiken. Jesus the Rock Missions

De Stichting ontvangt fondsen door donaties. Hiervoor vertrouwen wij geheel op God. Alle noden worden in gebed aan Hem voorgelegd. Fondswerving wordt niet gedaan door de Stichting of door haar bestuursleden.

Stichting ‘Jesus the Rock Missions’ heeft een eigen website waarop meer informatie is te vinden:
www.JesustheRockmissions.com

worship, singing, inspiration

Campingdiensten

Tijdens de zomervakantie worden er op camping ‘Het Stoetenslagh’ aan de 11e wijk in Rheezerveen campingdiensten georganiseerd. Aan de diensten wordt veelal meegewerkt door een zang en muziekgroep.

Aanvang 10.30 uur

Meer informatie over de meewerkende groepen en voorgangers wordt bekend gemaakt op de nieuwsbrief van de camping alsook op deze website.

passion, cross, good friday

Evangelisatiecommissie

Wie zijn we?
De Evangelisatie Commissie van de CGK Dedemsvaart. De Evangelisatie Commissie heeft als hoofdtaak de naam van Jezus Christus, door middel van onze gemeente, uit te dragen aan alle mensen.

Wat doen we?
Wij organiseren elke maand een ontmoetingsdienst. We hebben een jaarthema en proberen bij deze diensten onze kerkdeuren open te zetten voor een ieder die belangstelling heeft voor onze kerk, of voor de kerk in het algemeen. Denk bijvoorbeeld aan vrienden, buren of familie. We proberen een aantrekkelijke samenkomst te houden, met het zingen van mooie liederen (zoals Opwekking) met muziekbegeleiding. Na de dienst drinken we koffie, thee of limonade en is er gelegenheid tot napraten.

Voorafgaande aan de ontmoetingsdiensten is er elke maandagavond een gebedssamenkomst.

Wij organiseren in de zomermaanden/vakantieperiode campingdiensten op de Stoetenslagh. Elke zondagmorgen rond 10.30 uur is een ieder van harte welkom. Naar deze diensten komen veel campinggasten maar ook mensen die in de buurt wonen. Ook deze diensten zijn met muziekbegeleiding en zang. Natuurlijk is ook hier na de dienst gelegenheid tot gezellig napraten met koffie, thee en limonade.

We zijn ook betrokken bij het voorbereiden van de Kerstmarkt. We doen dit gezamenlijk met verschillende kerken uit Dedemsvaart en Balkbrug. We hebben een stand/kraam waar natuurlijk ook weer de koffie en chocolademelk klaar staan. We gaan direct na de zomer druk aan de slag met de voorbereiding voor de dan aankomende kerstviering.

Verder proberen we ondersteuning te bieden aan diverse projecten en activiteiten in de kerk. Zo zijn we bijvoorbeeld ook betrokken bij het Paasontbijt.

 

Scroll naar boven