Evangelisatiecommissie

Wie zijn we?

De Evangelisatie Commissie van de CGK Dedemsvaart. De Evangelisatie Commissie heeft als hoofdtaak de naam van Jezus Christus, door middel van onze gemeente, uit te dragen aan alle mensen.

Wat doen we?

Wij organiseren elke maand een ontmoetingsdienst. We hebben een jaarthema en proberen bij deze diensten onze kerkdeuren open te zetten voor een ieder die belangstelling heeft voor onze kerk, of voor de kerk in het algemeen. Denk bijvoorbeeld aan vrienden, buren of familie. We proberen een aantrekkelijke samenkomst te houden, met het zingen van mooie liederen (zoals Opwekking) met muziekbegeleiding. Na de dienst drinken we koffie, thee of limonade en is er gelegenheid tot napraten.

Voorafgaande aan de ontmoetingsdiensten is er elke maandagavond een gebedssamenkomst.

Wij organiseren in de zomermaanden/vakantieperiode campingdiensten op de Stoetenslagh. Elke zondagmorgen rond 10.30 uur is een ieder van harte welkom. Naar deze diensten komen veel campinggasten maar ook mensen die in de buurt wonen. Ook deze diensten zijn met muziekbegeleiding en zang. Natuurlijk is ook hier na de dienst gelegenheid tot gezellig napraten met koffie, thee en limonade.

We zijn ook betrokken bij het voorbereiden van de Kerstmarkt. We doen dit gezamenlijk met verschillende kerken uit Dedemsvaart en Balkbrug. We hebben een stand/kraam waar natuurlijk ook weer de koffie en chocolademelk klaar staan. We gaan direct na de zomer druk aan de slag met de voorbereiding voor de dan aankomende kerstviering.

Verder proberen we ondersteuning te bieden aan diverse projecten en activiteiten in de kerk. Zo zijn we bijvoorbeeld ook betrokken bij het Paasontbijt.

Naar wie kan ik vragen?

Leo Zwijns

 

Live luisteren

U kunt de dienst live volgen op:

kerkdienstgemist groot

www.kerkdienstgemist.nl

Neem contact op

Christelijke Gereformeerde Immanuëlkerk

Kerkstraat 7 (ingang Zwiersstraat)
7701 EA Dedemsvaart

Postadres: Postbus 88, 7700 AB Dedemsvaart

Tel. 0523-613949
webredactie: mail