Diaconie

Met diaconaat bedoelen we het gericht hulp geven aan een ander dichtbij en veraf (ook buiten de eigen gemeente) gecoördineerd diaconie en gedragen door de hele gemeente.

Het diaconaat is voor een deel een taak van de diakenen zelf, maar ook voor een groot deel is het een roeping van de gemeente. De diakenen mogen de gemeente toerusten tot diaconale dienstbaarheid.

De dienstbaarheid bestaat uit:

 • Omzien naar elkaar in de gemeente
 • Financiële hulp binnen en buiten de gemeente.

Voor de toerusting staan de diakenen diverse middelen ter beschikking.

 1. Tijdens de eredienst kan op verschillende momenten (preek, voorbede, lied, collecte)de diaconale roeping van de gemeente naar voren komen. Ook met name de collecte is een duidelijke gelegenheid voor de gemeente om diaconaal bezig te zijn.
 2. Op verschillende wijze kan voorlichting gegeven worden : via de Immanuël Post,wijkavonden/gemeenteavonden, prikbord in de hal en leestafel,vereningingsavonden.
 3. Diaconale huisbezoeken, basis van het diaconale werk, waarbij informatie ontvangen en gegeven kan worden.
 4. Praktische voorbeelden die de diaconie verzorgt: 
 • Collecteren tijdens erediensten
 • Het verzorgen thuisavondmaal
 • Het verzorgen bloemengroet
 • Opstellen auto-rijdiensten
 • Zitting nemen in maatschappelijke organisaties
 • Kerktelefoon

Uiteindelijk gaat het in de diaconale toerusting om de hele gemeente. Uit Gods woord blijkt, dat de gemeente een grote verscheidenheid kent. Elk lid neemt een eigen plaats in.

De diaconale taak van de één hoeft niet de diaconale taak van de ander te zijn. Ook hierin mag zich de veelkleurigheid van onze gemeente weerspiegelen. Zo kunnen gaven en mogelijkheden worden benut.

Naar wie kan ik vragen?

voorzitter K. de Smit 

 

 

 

Live luisteren

U kunt de dienst live volgen op:

kerkdienstgemist groot

www.kerkdienstgemist.nl

Neem contact op

Christelijke Gereformeerde Immanuëlkerk

Kerkstraat 7 (ingang Zwiersstraat)
7701 EA Dedemsvaart

Postadres: Postbus 88, 7700 AB Dedemsvaart

Tel. 0523-613949
webredactie: mail